erantis.se  Erantis  

Att vilja gunga

Att vilja gunga

Att vilja gunga
Lise Drougge
Bokförlaget Erantis
ISBN 978-91-637-0002-6
ISBN 9789163700026
320 sidor

Att vilja gunga handlar om en familj i en liten by vid sidan om allfartsvägen. Tiden är nittonhundratrettiotalet. Då rådde svår ekonomisk depression i stora delar av världen. Den hade sin upprinnelse i börskraschen på Wall Street i New York den "svarta torsdagen" 24 oktober 1929. Verkningarna kom att sträcka sig långt fram i tiden och orsakade arbetslöshet, bostadsbrist och fallande produktivitet. Stora befolkningsgrupper levde i grått armod både fysiskt och mentalt. Vid den ekonomiska upphämtning som så småningom följde uppstod extrema politiska missnöjespartier som ökade förutsättningarna för andra världskriget.

I byn fanns en fabrik med ett litet antal anställda och en järnvägsstation där snälltågen aldrig stannade. Familjens två barn växte upp i denna syrefattiga miljö och fostrades enligt deviser som de här: Barn skall tiga när vuxna talar. Barn skall varken ses eller höras. Eller denna som nog bara var ett aldrig verkställt hot: Din vilja sitter i björkriset.

Man får ibland Victoria Benedictssons skånska Hörby i tankarna, inte bara på grund av atmosfären med melankoli och byskvaller, utan också på grund av Lise Drougges kritiska, oppositionslystna och samhällsin- tresserade läggning.
(Margit Abenius, BLM)

Stilen, tonfallet, sättet att berätta är så vitalt och kraftigt, man skulle nästan vilja säga muntert, att det får det gråa ämnet att lysa med oväntad glöd.
(Kerstin Anér, Idun)

Om Lise Drougge